ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Dealer / Modern Trade ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างบริการ Home Service (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) 15,500 - 20,000 นนทบุรี
Programmer 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sale Online 2 / Marketing Online 1 15,000 - 25,000 นนทบุรี
Total 7 lists.