ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ) 30,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ(ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ) 30,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ) 30,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและสร้างลูกค้าใหม่ (ทำงานสัป... 30,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Promotional Manager (ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน ) 30,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
Total 69 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |