ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำสาขาโฮมโ... 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำ / ซุปเปอร์ไวเซอร์ สาขา โฮมโปรกัลปพ... 10,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ Operation Manager 50,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ Operation Manager 50,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ Operation Manager 50,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Total 69 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |