ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC 10,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการร้านกาแฟ (Shop Manager) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิตเบเกอรี่ 8,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
R&D Officer (Beverage) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ (Q.A.Verification Supervi... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.