ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร (Q.A.Verification St... 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการร้านกาแฟ (Shop Manager) 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
R&D Officer (Beverage) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. Hygiene Supervisor) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.