ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
R&D Officer (Beverage) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (Q.A. Hygiene Supervisor) 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ (Q.A.Verification Supervi... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพอาหาร (Q.A.Verification St... 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกการผลิต 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.