ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาโปรแกรม ERP โปรแกรม Navision ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ ERP Developer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต(ช่างหล่อ,ช่างขัด,ช่างเชื่อม,ช่างแต... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกเชื่อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ออกแบบเครื่องประดับอัญมณีด้วยคอมพิวเตอร... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.