ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งสินค้า 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าทีมขายเทเลเซลล์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
sale modern trade 25,500 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Telesale 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 28,000 - 55,500 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.