ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย 28,000 - 55,500 กรุงเทพมหานคร
จนท.ธุรกรคลังสินค้า 9,500 - 10,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า 10,000 - 15,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้บริหาร (ประจำ จ. นครราชสีมา) ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |