ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการประสานงานขาย 12,000 - 15,000 นนทบุรี
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานสโตร์ ไม่ระบุ นนทบุรี
ที่ปรึกษาด้านบริการ(SA) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ด่วนมาก ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 15 lists.