ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม (Interviewer/Mystery ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Research Executive ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (QC) Part t... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิเคราะห์ข้อมูล Data Analyst (Part-time) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Data Entry (พนักงานคีย์ข้อมูล) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.