ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี ด่วนมาก !!!! 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. ด่วน !!! ( พื้นที่ปฏิบัิติ... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. ด่วน !!! ( พื้นที่ปฏิบัติง... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สายตรวจ รปภ. ด่วน !!! ( พื้นที่ปฏิบัต... 17,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.