ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานจัดเอกสาร 2,500 - 200,000 กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อ 2,500 - 200,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 ตำแหน่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างกลโรงงาน ไม่จำกัดจำนวน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.