ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก PM ไม่ระบุ สระบุรี
หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ไม่ระบุ สระบุรี
หัวหน้าแผนกเครื่องกล ไม่ระบุ สระบุรี
วิศวกรออกแบบ (ฝ่ายวิจัยและพัฒนาปทุมธานี)(ฝ่ายแม่พิ... ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสระบุรี ไม่ระบุ สระบุรี
Total 28 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |