ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ถอดแบบ (Auto Cad) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Designer (Exhibition) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (draftman) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ไอที (IT Support) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.