ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงการตกแต่งภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Site Admin (ธุรการโครงการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (Exhibition) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Designer (Exhibition) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.