ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Accounting Suppervisor 40,000 - 55,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Representative(Big Bike)ผู้ที่อยู่ในภูมิลำเน... 12,000 - 13,000 นครราชสีมา
Sale Representative (Construction) อุบลราชธานี,นน... 9,000 - 12,000 นนทบุรี
Total 3 lists.