ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนบรรจุ ( เภสัชกร ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เภสัชกร ( R&D) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ส่วนขาย(เขตกรุงเทพมหานคร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้า-ส่งออก ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ส่วนขาย (รพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ) ไม่ระบุ นครราชสีมา
Total 7 lists.