ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วน ทีมโรงพยาบาลในเขตภาคใต้) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ส่วนขายยาทีมโรงพยาบาล นครปฐม สุพรรณบุรี... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วนบรรจุ ( เภสัชกร ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เภสัชกร ( R&D) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 4 lists.