ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิทยาศาสตร์(เคมี) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ส่วนขาย (ภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วน ทีมโรงพยาบาลในเขตภาคใต้) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยา (RA office) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วนบรรจุ ( เภสัชกร ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 6 lists.