ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนทีมร้านยา ต่างจังหวัด ไม่ระบุ นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่ส่วนขาย (คลินิคต่างจังหวัด) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วน ทีมโรงพยาบาลในเขตภาคใต้) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 3 lists.