ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล *ด่วนมาก* 15,000 - 25,000 สมุทรปราการ
หัวหน้าส่วนวางแผนและควบคุมการผลิต 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อม 8,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมน ควบคุมงานโครงการ (ด่วน) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ QA 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.