ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างตัดเรเซอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต (คนพิการ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
R&D (ทำ / ขึ้น ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานต้อนรับ (หญิง) ทำงานที่ คลอง 2 ธัญบุรี เวล... ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และสรรหา (หญิง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.