ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 30,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
R&D Manager (ประจำโรงงานลาดพร้าว) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บุคคลสวัสดิการและแรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.