ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
QC ENGINEER - วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ADMINISTRATION OFFICER - เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
SITE ENGINEER - วิศวกรสนาม 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
PROJECT MANAGER 45,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.