ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (Technician ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรบริการ ( Service Engineer ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.