ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรประเมินราคา ( Estimation Engineer ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ ( Overseas Purchasing ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรบริการ ( Service Engineer ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (Technician ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.