ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค (Technician ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Programmer*เงินเดือนตามตกลง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประเมินราคา ( Estimation Engineer ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.