ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer*เงินเดือนตามตกลง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรเครื่องกล (Site Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรประเมินราคา ( Estimation Engineer ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.