ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์ (Contact cente... 8,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินทรัพย์ (ด่วน!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดตามหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการตรวจสอบเอกสาร 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (ด่วนมาก!!) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 34 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |