ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ ด่วนมาก!!! 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัด ด่วนมาก!!!!! 13,000 ขึ้นไป นครปฐม
เจ้าหน้าที่พิมพ์บิล ประจำศูนย์บรมราชชนนี 9,500 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานปฏิบัติการขอนแก่น 15,000 ขึ้นไป ขอนแก่น
เลขานุการ ประจำศูนย์บรมราชชนนี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.