ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Programmer 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานประจำสำนักงาน ( ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ADMINISTRATIVE MANAGER ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขึ้นรูป ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานหน่วยบริการลูกค้า ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 9 lists.