ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประจำสำนักงาน ( ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรม... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ADMINISTRATIVE MANAGER ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขึ้นรูป ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานหน่วยบริการลูกค้า ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชี ( ปฏิบัติงานที่แพรกษา จ.สมุทรปราก... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.