ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Warehouse Supervisor(หัวหน้าคลังสินค้า) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
IT Office ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ สมุทรปราการ
PC พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า 9,000 กรุงเทพมหานคร
Trainer Product ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานคลังสินค้า/(Spare Parts) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 13 lists.