ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Specialist-OEM เจ้าหน้าที่ประสานงาน (รับจ้างผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (แผนก OEM รับจ้างผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน (ฝ่ายการตลาด) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (ชา,กาแฟ) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ/เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ (มีบัตรคนพิการ) 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.