ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่ควาปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน 40,000 - 50,000 สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 15,000 - 23,000 -
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |