ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝ่ายการผลิต(Admin) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รายเดือน (ธุรการประสานงาน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 41 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |