ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานอาคารสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกหอพักนักศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกงานกองทุนและสวัสดิการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ด่วนนนน++ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 15 lists.