ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์(สามารถใช้ภาษาจีนได้) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ธุรกิจการบิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แผนกวินัยและกีฬา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ด่วนนนน++ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่แนะแนว/อาจารย์แนะแนว เขต กทม. ด่วนนนน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 17 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |