ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ปวช-ปวส.(วิทยาเขตรังสิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ไม่ระบุ ปทุมธานี
อ. ประจำสอนภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ป.ตรี (ประจำวิทยาเขตสะพานใหม่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.