ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ ปวช-ปวส.(วิทยาเขตรังสิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทะเบียน ไม่ระบุ ปทุมธานี
อ. ประจำสอนภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์(สามารถใช้ภาษาจีนได้) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.