ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเหล็ก 9,500 - 15,000 ชลบุรี
เขียนแบบไฟ้า-เขียนแบบเครืองกล 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
ไฟฟ้ากำลัง 12,000 - 15,000 ชลบุรี
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 20,000 - 50,000 ชลบุรี
Sales Exclusive 15,000 - 20,000 ชลบุรี
Total 42 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |