ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างกลึง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ(ท.2) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีเขียนแบบ 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างคุมเครื่อง Machine center 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.