ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างคุมเครื่องพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |