ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยช่างคุมเครื่องพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก พริ้นติ้ง 13,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Sales and Marketing Department Manager / ผู้จัดการ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.