ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างคุมเครื่องพิมพ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ด่วน!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กราฟฟิก พริ้นติ้ง 13,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.