ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้่าบริหารอาคาร 20,000 - 28,000 ชลบุรี
หัวหน้างานการตลาด (Marketing Supervisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบ 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงสร้าง/สถาปัตย์ 18,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.