ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการก่อสร้าง (ด่วนมาก !!!) 15,000 - 22,000 ปทุมธานี
หัวหน้างานการตลาด (Marketing Supervisor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างการก่อสร้าง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.