ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างการก่อสร้าง 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและขายวัสดุก่อสร้าง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์และจัดสวน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมงานโครงสร้าง/สถาปัตย์ 18,000 - 32,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 25,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.