ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรสำนักงาน (OE) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรออกแบบและประมาณราคา (งานระบบไฟฟ้า ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
สถาปนิก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.