ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน (OE) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโครงการ 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการสนาม 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.