ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาพัทลุง***ด่วน*** ไม่ระบุ พัทลุง
พนักงาน PC ประจำโฮมโปร สาขาภูเก็ต* * ด่ ว นมาก * *... ไม่ระบุ ภูเก็ต
พนักงานขาย (PC) โกบอลเฮ้าส์สาขานครสวรรค์***ด่วนมาก... ไม่ระบุ นครสวรรค์
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเลย***ด่วน*** ไม่ระบุ เลย
Total 11 lists.