ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขารามอินทรา* * * ด่วนมา... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกOUTDOOR ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี***ด่วน*** ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
Total 8 lists.