ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาลำปาง* * * ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาสามโคก***ด่วน*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขามุกดาหาร* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.