ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ ขอนแก่น
พนักงานขาย (PC) โกบอลเฮ้าส์สาขาชัยภูมิ***ด่วน*** 9,000 - 12,000 ชัยภูมิ
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาปราณบุรี* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาประจวบขีรีขันธ์***ด่วน**... ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ นครปฐม
Total 9 lists.