ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาศาลายา* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ นครปฐม
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาขอนแก่น* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ ขอนแก่น
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาตราด* * ด่ ว น * * ไม่ระบุ ตราด
พนักงานขาย (PC) Home Pro สาขารังสิต * * * ด่ ว น *... ไม่ระบุ ปทุมธานี
PC ประจำ โกลบอลเฮ้าส์ สาขาประจวบขีรีขันธ์***ด่วน**... ไม่ระบุ ประจวบคีรีขันธ์
Total 5 lists.