ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
บัญชี การเงิน อาวุโส 20,000 - 26,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT Support 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตลาด ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี 16,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.