ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการ ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการ จัดการ ทั่วไป 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ตลาด ภาคสนาม อสังหาริมทรัพย์ 12,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.