ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาว่าจ้างและธุรการ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Service Supervisor ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการประสานงาน 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี/การเงิน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Warehouse & Store officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.