ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรไฟฟ้า(มีใบ กว.วิชาชีพ) ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานการเกษตร ดูแลสวน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง ) ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าส่วนควบคุมการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 15 lists.