ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Draftman ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการงานประมูล ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรไฟฟ้า(มีใบ กว.วิชาชีพ) ไม่ระบุ นนทบุรี
หัวหน้าส่วนประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง งานระบบ) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ควบคุมงาน(งานซ่อมบำรุง) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 9 lists.