ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Draftman งานระบบ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบและถอดแบบ(งานเฟอร์นิเจอร์) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายประเมิณราคาตกแต่งภายในและงานระบบ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 6 lists.