ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานการเกษตร ดูแลสวน ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้ควบคุมงาน(งานซ่อมบำรุง) ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด(ประมูลงานก่อสร้าง) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง ) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 11 lists.