ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขาโครงการ หลายอัตรา ไม่ระบุ นนทบุรี
พนักงานการเกษตร ดูแลสวน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบและถอดแบบ(งานเฟอร์นิเจอร์) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(DRAFTMAN INTERIOR) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 11 lists.