ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานการเกษตร ดูแลสวน ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าประมาณราคา(งานก่อสร้าง ตกแต่ง ) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่เขียนแบบและถอดแบบ(งานเฟอร์นิเจอร์) ไม่ระบุ นนทบุรี
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้ควบคุมงาน(งานซ่อมบำรุง) ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 10 lists.