ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนงานผลิต ไม่ระบุ นนทบุรี
Project Director ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายประเมิณราคาตกแต่งภายในและงานระบบ ไม่ระบุ นนทบุรี
Draftman ตกแต่งภายใน ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 14 lists.