ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Draftman M&E ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ไม่ระบุ นนทบุรี
วิศวกรเครื่องกล(เฉพาะผู้มีใบ กว.วิชาชีพ เท่านั้น) ไม่ระบุ นนทบุรี
Project Director ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 14 lists.