ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการณ์และแรงงานสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
System Engineer (Chaeng Wattana) 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
System Engineer(Modernform Tower) 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
IT Support 17,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร**ด่วนมาก!!!** 14,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.