ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการประสานงาน/ธุรการบัญชี (ด่วนมาก!!!) 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานแพ็คกิ้ง 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างพิมพ์ Letterpress ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.