ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฟาร์ม (ปากช่อง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (QA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยคลังพัสดุและบรรจุภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.