ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยจัดส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้การค้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.