ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักประจำฝ่ายผลิต(Full time / Part time) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
พนักงานฟาร์ม (ปากช่อง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.