ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (LAB) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่าย logistic 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.