ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฟาร์ม (ปากช่อง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ(ฟาร์มอ.ปากช่อง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยจัดส่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.