ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักประจำฝ่ายผลิต(Parttime) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฟาร์ม (ปากช่อง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ(ฟาร์มอ.ปากช่อง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.