ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง(ช่างอาคาร) 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถจัดส่ง 6 ล้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.