ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด (HORECA) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี(เจ้าหนี้การค้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงยานยนต์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.