ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการ / ผู้จัดการ แผนกรับประกันภัยอัคคี... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาสินไหมรถยนต์ จ.สุราษฎร์ธานี ไม่ระบุ สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |