ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์ (ตรวจพิจารณารับผิดช... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับประกันอัคคีภัยและภัยทางทะเล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินไหม/ประเมินราคาทรัพย์สิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 21 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |