ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไม้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานช่างซ่อมบำรุง (ภายในอาคาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างาน (ช่างซ่อมบำรุง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างาน (ไฟฟ้า) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |