ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างไม้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้างานช่างซ่อมบำรุง (ภายในอาคาร) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Chief Steward ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Bar Boy / Bar Girl ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |