ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง 9,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยฑันตกรรม ด่วนมาก!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องคลอด) ด่วนมาก!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) ด่วน!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พยาบาลวิชาชีพ (ประจำคลินิกสาขาดินแดง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.