ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย (system & network administ... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักพัฒนาระบบ (System Developer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผช.ผจก.แผนกสิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานอาคาร (SV City) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 24 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |