ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า (ด่วน) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีบัญชีลูกหนี้ (ด่วน) 16,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักขายด่วน 14,500 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.