ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานสโตร์ (ด่วนมาก) สามารถเริ่มงานได้ทันที ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีบัญชีลูกหนี้ (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า (ด่วน) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า(ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.