ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรรมไฟฟ้า (ด่วน) 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักขายด่วน 14,500 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี (ด่วนมาก) 50,000 - 70,000 กรุงเทพมหานคร
sale Engineer(จ.ระยอง)ด่วนมาก 15,000 - 20,000 ชลบุรี
Total 9 lists.