ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่วนกลาง 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งสินค้า (6ล้อใหญ่ขึ้นไป) ด่วนมาก 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.