ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงาน Part-time ประจำบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประจำกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ Think Bey... ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร ไม่ระบุ นนทบุรี
ครู / อาจารย์ ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 6 lists.