ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายบริหารอาคาร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รักษาความปลอดภัย (ผู้พิการ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Area Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.