ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เขียนแบบกระจกอลูมิเนียม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประมาณราคางานโครงสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.