ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าคลังสินค้า 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา/เสนอราคา 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
sales Exclusive 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 10,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งของ(กระบะ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.