ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถส่งของ(กระบะ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน 18,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
sales Exclusive 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.