ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
sales Exclusive 18,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่งของ(กระบะ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถส่งของ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟเดินคอลโทรล 10,000 - 13,000 สมุทรปราการ
Total 10 lists.