ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้าง 15,000 - 25,000 ภูเก็ต
บริหารโครงการก่อสร้าง ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อและว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประสานงานก่อสร้าง ไม่ระบุ ภูเก็ต
Total 12 lists.