ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิค(ฝ่ายวิศวกรรมบำรุงรักษา) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ Contact Center ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานป้องกันการสูญเสีย ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านค้า ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 15 lists.